Onafhankelijke en persoonlijke dienstverlening

  FAAM Vermogensmanagement biedt u de mogelijkheid om beleggingsadvies te geven over uw bankspaarproducten. De beleggingsmogelijkheden voor bankspaarproducten bij de traditionele partijen zijn echter zeer beperkt. Hierop heeft Binck Professional ingespeeld door het voor onze klanten mogelijk te maken een lijfrenterekening te openen waarbij u in overleg met ons kunt bepalen wat de meest optimale beleggingsstrategie is voor het

  vermogen dat u hierin heeft ondergebracht. Voor uitleg over de fiscale regels en de voorwaarden van de rekening kunt u op de hiernaast staande pictogrammen klikken.

  De werkwijze en de benodigde documenten treft u hieronder aan:

  Kapitaaloverdracht volgens het PSK

  Toepassing van het PSK is onderdeel van de voorwaarden van de Binck lijfrenterekening. Bij overdracht van kapitaal, zowel van als naar FAAM Vermogensmanagement B.V., handelen wij dus volgens de voorschriften van het PSK. Behalve uzelf zijn er twee partijen betrokken bij een kapitaaloverdracht, te weten uw huidige financiële instelling (overdrager) en een andere financiële instelling bij wie u het al opgebouwde lijfrentekapitaal wilt onderbrengen (ontvanger). In het hiernavolgende voorbeeld gebruiken wij FAAM Vermogensmanagement B.V. als ontvanger. De stappen om kapitaaloverdracht te regelen, zijn als volgt:

  1. U meldt aan de overdrager dat u de waarde van uw lijfrenteproduct wilt overdragen naar FAAM Vermogensmanagement B.V.. Geef hierin duidelijk aan om welk product het gaat, zoals polisnummer, rekeningnummer, enz. zodat

  Overeenkomst Lijfrente_17102017.pdf

  uw overdrager precies weet van welk product u de waarde wilt overdragen. Vraag hierbij ook welke gevolgen deze overdracht heeft; sommige overdragers vragen hier namelijk kosten voor.

  2. De overdrager zal u aangeven welke aanvullende documenten of gegevens hij nog van u nodig heeft om het proces van kapitaaloverdracht op te starten. Deze zijn ook te vinden op de website van de overdrager. Denk hierbij

  aan een kopie ID-bewijs, bewijs van in leven zijn of een expliciet akkoord op de overdracht en de over te dragen waarde.

  3. De overdrager bepaalt of alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen. Pas als de overdrager beschikt over alle juiste en volledige gegevens, start de kapitaaloverdracht.

  4. De overdrager vult dan een Formulier Kapitaaloverdracht in. Dit Formulier stuurt de overdrager naar FAAM Vermogensmanagement B.V..

  5. Binnen 14 dagen nadat de overdrager alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, maakt hij uw opgebouwde kapitaal over naar het bij hem bekende rekeningnummer van FAAM Vermogensmanagement B.V. bij Binck. Als de

  Samenvatting Fiscale regels.pdf

  14e dag in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag. Als het kapitaal binnen deze 14 dagen wordt overgemaakt, wordt het kapitaal overgemaakt, al dan niet met rente conform het rentebeleid van de overdrager. Mocht dit langer dan 14 dagen duren, dan is de overdrager u een rentevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan de wettelijke rente over uw over te dragen kapitaal. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is 2% (2018).

  6. Zodra we het kapitaal hebben ontvangen, krijgt u van FAAM Vermogensmanagement B.V. hiervan schriftelijk bericht. Hierop staat hoeveel geld we van de overdrager hebben ontvangen en uw persoonlijke Binck lijfrenterekening

  nummer waarnaar wij het bedrag overmaken.

  Uiteraard zijn bovenstaande stappen hetzelfde in de omgekeerde situatie, dat wil zeggen een overdracht van kapitaal van uw Binck lijfrenterekening naar een andere financiële instelling. Voor een overdracht van uw kapitaal naar een ontvanger hebben wij de volgende documenten nodig:

  - Een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier.

  - Een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs).

  Wilt u snel en eenvoudig een kapitaal naar uw Binck lijfrenterekening laten overschrijven? Gebruik dan het overschrijfformulier dat uw huidige verzekeraar, bank of beleggingsinstelling daarvoor hanteert en volg diens instructies op. Doen zij ook mee aan PSK en is aan alle voorwaarden voor overdracht voldaan, dan zullen ze uw aanvraag direct in behandeling kunnen nemen.

  Meer informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Op deze sites staan ook alle banken en overige deelnemers alsmede de verzekeraars vermeld die volgens dit protocol werken.

  Fiscale regels

  Voorwaarden